BETINGELSER ERHVERV

Udlejning

Erhvervslejeres behov er ofte meget forskellige og vi bestræber os altid på at tilpasse kontrakt og forhold efter den enkelte lejers behov.

Når der er indgået aftale om leje af erhvervslokaler, udfærdiges en kontrakt med de aftalte vilkår. Lejer bedes søge sagkyndig vejledning før underskrift af kontrakten.

Vi benytter os af Ejendomsforeningen Danmarks erhvervslejekontrakter og kontrakterne bliver tilpasset afhængig af lejemålets type og lejernes behov.

Lejemål overtages som udgangspunkt som det er og forefindes med evt. aftalte ændringer.

Lejemålet og nøgler overdrages ved fælles besigtigelse, når kontrakten er underskrevet og depositum og andre ydelser er betalt.

Opsigelsesfrist aftales individuelt og afspejler lejeforholdets karakter, størrelse og anvendelse. En opsigelse skal altid være skriftlig og lejer vil herefter få tilsendt en kvittering for modtagelse.

Udlejer skal i opsigelsesperioden have adgang til det lejede af hensyn til fremvisning til genudlejning.