BETINGELSER BOLIG

Når du har kontaktet os, tager vi en dialog om dine boligbehov og finder frem til de ledige lejemål, der passer til dig med hensyn til pris, størrelse, beliggenhed m.v., hvorefter vi aftaler en fremvisning.

Når du har set på de forskellige boliger og besluttet dig for at leje en af dem, udarbejder vi en kontrakt som du kan hente på vores kontor eller få tilsendt pr. mail. 

Indflytning:

De generelle betingelser er beskrevet her på siden, men enkelte lejekontrakter kan afvige fra de generelle betingelser og det er altid ordlyden i enkelte kontrakt der er gældende.

Det er vigtigt, at du som lejer altid læser kontraktens § 11 grundigt.

Alle kontrakter udformes på standard lejekontrakt typeformular A, 9. udgave, som er den eneste, der er autoriseret af By- og Boligministeriet og alle kontrakter er i henhold til lejeloven.

For alle boliglejemål betales der 3 måneders depositum og 1 måneds forudbetalt leje.

Derudover betales lejen og acontoforbrug forud.

Det vil sige, før at du kan få nøglerne udleveret og flytte ind, skal du samlet have betalt 5 måneders leje + første måneds acontoforbrug, og så har du betalt for den første og den sidste måned du bor til leje.

Afhængig af hvor lang tid der går fra kontraktens indgåelse til lejemålet overtages, skal der muligvis umiddelbart efter aftalens indgåelse betales den første måneds leje. Det resterende beløb (depositum og forudbetalt leje) skal betales til fulde, før du kan flytte ind i dit nye lejemål.

Alle vores lejemål er nyistandsatte ved indflytning og skal ligeledes være nyistandsat ved fraflytning.

Nyistandsat betyder, at lejemålet er nymalet og gulve er nybehandlet.

Senest 14 efter lejemålets start skal du om nødvendigt, lave en fejl og mangelliste for lejemålet og maile den til info@kihejendomme.dk , hvorefter vi vil bekræfte modtagelsen.

Vi vil om nødvendigt besigtige og hvis muligt udbedre fejl og mangler.

Udflytning:

Der er ifølge lejekontrakten/lejeloven 3 måneders opsigelse til den 1. hverdag i en måned.

Opsigelse kan sendes pr. post eller pr. mail (kræver underskrift). Du vil herefter modtage en bekræftelse på at opsigelsen er modtaget.

Depositum kan ikke bos op! Hvis der er betalt forudbetalt leje, kan du lade være med at betale leje i den/de sidste måned, der skal dog forsat betales forbrug samt evt. lejestigning ind til lejemålet ophører.

Du vil herefter blive indkaldt til flyttesyn.

Lejemålet skal være fraflyttet senest 10 dage før lejemålets ophør og skal efterlades fuldstændig tømt og rengjort (gælder også pulterrum mv.).

Ønsker du at fraflytte før opsigelsesperiodens udløb, vil vi forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt.

Istandsættelse af lejemålet foregår efter udlejers anvisning af momsregistreret firma og arbejdet udføres for lejers regning. Depositum indestår som dækning for istandsættelse.

Når lejemålet er istandsat og genudlejet vil der gå 1-2 måneder før du modtager din flytteopgørelse. For det endelige forbrugsopgørelse kan der gå op til 1 år, da det kun opgøres en gang årligt af Techem.

Ejendomsforeningen Fyn, Tarupvej 80, 5210 Odense NV, Tlf 6612 3400, tager sig af alle henvendelser der vedrører husleje, forbrugsregnskaber, opsigelser m.v.

Ved henvendelser angående ejendommen og viceværtsopgaver kan vores eget kontor kontaktes på til 3150 2540.